MY RALLY COLLECTION  -  MOJA RALLY ZBIERKA

Welcome to the pages of my rally collection. Vitajte na stránkach mojej rally zbierky

I´ve been interested it the moto-sport since I was a child. Rally is a royal sport in my opinion and this collection is my effort to map the international rally scene. I collect the models from the beginning of the year 2010. I´ve started with the scale 1:43, later I´ve collected models 1:43 and 1:18 at the same time. At the end of the year 2010 I decided to continue only with the scale 1:18. I hope, you will like my rally collection. Enjoy it!!!

Web page update 6.1. 2015

Autošport ma zaujímal od detstva. Rally považujem za kráľovskú disciplínu, a táto zbierka je pokus o zmapovanie medzinárodnej rally scény. Modely zbieram od začiatku roka 2010. Začínal som mierkou 1:43, neskôr som zbieral súčasne mierky 1:43 a 1:18. Koncom roka 2010 som sa rozhodol pokračovať v zbierke len v mierke 1:18. Verím, že sa Vám moja rally zbierka bude páčiť. Príjemnú zábavu !!!

Stránka aktualizovaná  6.1. 2015